Jaar­verslag 2020

’n jaar gekleurd door corona

2020 was een jaar met mooie en moeilijke momenten in de kinderopvang. We waren maandenlang gesloten maar kinderen van ouders met cruciale beroepen bleven welkom.

Er werden oplossingen bedacht voor problemen die we nog nooit hadden ervaren; contact houden als kinderen thuis­zitten, baby's overdragen met 1,5 meter afstand, de opvang door laten gaan terwijl veel collega's en kinderen in quarantaine moesten. Gelukkig lukte het steeds om alles zo goed mogelijk door te laten gaan, dankzij de grote inzet en flexibiliteit van onze mede­werkers, het begrip van de ouders en niet te vergeten, de lach en het plezier van de kinderen. 

16 maart - 11 mei

We moesten dicht maar boden bij alle locaties noodopvang tijdens reguliere tijden en op aanvraag zelfs 7x24 uur.

11 mei - 8 juni

De basisschool was beperkte schooldagen geopend en de bso bood reguliere opvang tijdens deze dagen.

16 dec - 7 februari '21

We moesten weer dicht, met noodopvang bij alle locaties op gewone opvangdagen en -tijden.

Samenwerking in coronatijd

Samenwerking met scholen, gemeentes en GGD

In 2020 is door corona, nog intensiever dan normaal, overlegd en samen­gewerkt met gemeentes en scholen. Waar nodig zijn peda­­gogisch mede­werkers van KION bijgesprongen op basisscholen. Tijdens de pieken in de corona­­pandemie was er continue contact met de GGD over de nood­zakelijke maatregelen vanwege corona­besmettingen.

Trainingen en opleiding

De gebruikelijke trainingen zijn in 2020 vanwege corona beperkt doorgegaan. We moesten 1,5 meter afstand houden, verkleinden de groepen en waar mogelijk werden trainingen online gegeven.

KION Early Childhood Innovation Center (KEI)

In oktober startte KION Early Childhood Innovation Center (KEI). Dit is een innovatie­netwerk waarin we samenwerken met HAN en ROC Nijmegen.

www.kei-innovatienetwerk.nl

KION op koers

In 2020 hebben we onze 6 strategische doelen geactualiseerd.

We ontzorgen ouders bij de combinatie van gezin en werk

We zetten digitale technologie in voor kinderen, ouders en medewerkers

Vanuit onze expertise werken we samen in kindnetwerken en kennisnetwerken

We spelen snel en wendbaar in op veranderingen

We stimuleren dat het jonge kind (0-6) zich spelenderwijs, breed ontwikkelt

We laten oudere kinderen (6-12) hun talenten ontdekken

MEDEWERKERS IN 2020

92,3%

vrouw

7,7%

man

68,4%

vast contract

31,6%

tijdelijk contract

89,6%

parttime

6,0%

nul-uren-contract

4,4%

fulltime

Nieuwe locaties

In 2020 startten we 4 nieuwe KION-locaties.

De Boomgaard

met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang bij basischool De Boomgaard

Toon

met een kinderdagverblijf, peutergroep (voorheen De Notedop) en buitenschoolse opvang

Deest

naast de peutergroep is er nu ook buitenschoolse opvang bij basisschool ‘t Klosterhûfke

Afferden

naast de peutergroep is er nu ook buitenschoolse opvang bij de Sint Victorschool

ONZE OPVANG IN 2020

Gastouder­opvang

82

gastouders

(89)*

338

kinderen

(359)

Peuter­groepen

57

locaties

(56)

1.447

kinderen

(1.565)

Kinderdag­verblijven

40

locaties

(38)

2.797

kinderen

(2.383)

Buiten­schoolse opvang

73

locaties

(69)

5.309

kinderen

(5.324)

* cijfers uit 2019

Financieel

Ondanks dat 2020 een uitdagend jaar was als gevolg van corona, laat KION een gezond financieel beeld zien. We hebben een omzet­stijging van 10,6% ten opzichte van 2019 en daarbij ook een licht positief resultaat van € 125.042 gerealiseerd. We hebben in 2020 flink geïnvesteerd in nieuwe locaties en medewerkers, financiële middelen gebruikt om ondanks corona onze kern­activiteiten voort te kunnen zetten en hogere subsidies kunnen ontvangen als gevolg van de imple­mentatie van het 16 uurs aanbod bij de peuter­groepen.

10,5%

Toename omzet

(11%)*

9,4%

Toename kosten

(15,3%)

0,5%

Rendement**

(-0,5%)

99,4%

Uitgaven

(100%)

1,3%

Liquiditeit***

(2,1%)

53,8%

Solvabiliteit

(70%)

* cijfers uit 2019 ** resultaat als % van inkomsten *** current ratio