Wetgeving

Van 12 naar 16 uur per week

Uitbreiding aanbod VVE

We hebben op verschillende locaties een opvangaanbod met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het gaat om ongeveer 50 peutergroepen en 9 kinderdagverblijven. We bieden peuters hier gerichte activiteiten die spelenderwijs hun ontwikkeling stimuleren.

Samenwerking KION met gemeenten De overheid heeft besloten om vanaf 2020 het aantal uren VVE uit te breiden. Dit om de ontwikkeling van peuters te bevorderen en kinderen hierdoor een betere start op de basisschool te geven. De gemeenten zijn verplicht om 960 uur VVE aan te bieden aan doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar. Dit komt neer op 16 uren per week. Opvangaanbieders zoals KION geven dit samen met gemeenten vorm.

Projectmatige aanpak Deze urenuitbreiding heeft gevolgen voor de opvang en vormgeving van VVE binnen het kinderdagverblijf en de peutergroep. Daarom startte in 2019 binnen KION een werkgroep om ons hier op projectmatige wijze op voor te bereiden. De werkgroep onderzocht verschillende scenario’s, stemde af met betrokkenen en werkte dit verder uit.

Wat betekent het uitgebreide VVE-aanbod concreet? Peuters mogen 16 uur per week gebruik maken van de peuteropvang. Alle peuters komen dan 4 uur per dagdeel. Hierdoor veranderen de openingstijden en het dagritme. Voor de kinderdagverblijven zijn de gevolgen meestal beperkt. In de gemeentes Berg en Dal en Beuningen starten we per 1 januari 2020 met het uitgebreidere VVE-aanbod. In de overige gemeentes willen we per augustus 2020 starten.

16 uur

VVE-methode Uk & Puk

Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang

Kwaliteitseisen en de wet IKK

Goede kinderopvang is van groot belang. De overheid heeft daarom kwaliteitseisen opgesteld voor kinderopvangorganisaties. Deze eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Ieder kind heeft bijvoorbeeld recht op een mentor op de opvanglocatie, wat bij KION ook het geval is. Ook is vastgelegd dat pedagogisch medewerkers jaarlijks coaching nodig hebben voor hun ontwikkeling. In 2019 startten er daarom vier pedagogisch coaches binnen KION.

De meeste coachingverzoeken hadden te maken met het babybeleid, VVE, de taakverdeling binnen de groepen en de bso. Er is individueel gecoacht en ook waren er trainingen op maat. We werken nauw samen met de kinderopvangacademie, waarbij medewerkers feedback van de coaches krijgen in hun logboek. Dit breiden we in 2020 verder uit, ook gaan we dan in regio’s werken.