STRATEGISCH DOEL 2018-2020

Snel en wendbaar inspelen op veranderingen

“Ik solliciteerde online bij KION en werd dezelfde dag al gebeld door een recruiter. Ik mocht daarna al snel op de groep aan de slag.”

Een nieuwe pedagogisch medewerker over haar sollicitatie

image

Project Vinden & Binden

Door de groeiende vraag in de kinderopvang staan wij de laatste jaren voor een uitdaging. We hebben natuurlijk voldoende en kwalitatief goede pedagogische medewerkers nodig. Daarom startte in 2018 het project Vinden & Binden. Eind 2019 rondden we dit af. We hebben hiermee een basis gelegd op recruitmentgebied. De grootste slag maakten we op het vlak van het werving- & selectieproces. Hieronder een aantal voorbeelden van onze acties.

Promotieteam voor events

Begin 2019 begonnen we met promotieteams voor events. Om zo KION te promoten als werkgever. Dit blijven we via maatwerk doen op interessante events.

Inzet sociale media

Ook startten we met een ‘Werken bij KION’ account op Instagram. Een groep medewerkers ontving een training om dit op een verantwoorde en inspirerende wijze te beheren. Daarnaast hebben we een ‘Werken bij KION’ Facebookpagina opgetuigd.

Arbeidsmarktcommunicatie

We hebben meer aandacht gegeven aan het profileren van KION als aantrekkelijke werkgever. Tijdens de looptijd van het project rolden we twee campagnes uit. Eind 2018 was de campagne gericht op pedagogisch medewerkers in het algemeen. Eind 2019 richtten we ons specifiek op bso-medewerkers. In deze laatste campagne speelden onze eigen bso-medewerkers de hoofdrol. We wilden hiermee ‘nieuwe’ doelgroepen enthousiasmeren, zoals 60-plussers en creatieve zzp’ers.

Verbetering werving & selectie

Het werving- & selectieproces is behoorlijk veranderd van mei 2018 tot nu. Het is geen onderdeel meer van de personeelsadministratie, maar een eigen tak binnen de afdeling P&O. Ook werden er twee recruiters aangesteld. Het gehele sollicitatieproces werd sneller, toegankelijker en prettiger voor de sollicitant.

Bonussysteem

Van onze medewerkers medeWERVERS maken. Dat is waarom we in de zomer van 2018 begonnen met een bonussysteem. Medewerkers kregen een bonusbedrag van €100, een half jaar na het aandragen van een nieuwe medewerker. We vonden hierdoor ongeveer 30 nieuwe medewerkers.

Meer zekerheid en meer contracturen

KION kondigde in 2019 aan dat medewerkers een contract voor 20 of meer uren per week kunnen krijgen. Dit maakt onze vacatures een stuk aantrekkelijker. Voorwaarde daarbij is dat we wat flexibiliteit van de kandidaten verwachten. Verder bleek het mogelijk om versneld een vast contract aan te bieden voor de binding van een (goede) medewerker. Een medewerker krijgt daarnaast na het bepaalde tijdscontract van 1 jaar in de meeste gevallen een contract voor onbepaalde tijd. Onze arbeidsmarktcommunicatie adviseur speelt bij deze laatste onderdelen een grote rol.

KION Ontwikkelplein

KION is volop in beweging. Dat vraagt om ontwikkeling van onze medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap willen we voorzien in permanente educatie. Zo krijgen medewerkers zelf de regie. En kunnen ze vanuit eigen behoeften vorm geven aan professionele ontwikkeling. In 2019 zijn we daarom gestart met een digitale leeromgeving: het KION Ontwikkelplein. We bieden medewerkers hier leuke en zinvolle opleidingsactiviteiten in de vorm van training en coaching. Passend bij hun werkzaamheden, wensen en ervaring.

In februari 2019 verwelkomden we al bijna 600 medewerkers op het KION Ontwikkelplein. Inmiddels zijn dit er zelfs ruim 900. We blijven continue zoeken naar het best passende opleidingsaanbod. Om onze medewerkers zo te blijven inspireren, stimuleren en begeleiden in dit prachtige werkgebied.

Wervingscampagne gastouderbureau

Het ging in 2019 goed met de economie en dus ook met de kinderopvang. Heel veel ouders wisten hun weg naar KION te vinden. Ook het gastouderbureau ontving veel inschrijvingen. De meeste van deze ouders zochten een nanny voor opvang in hun eigen huis. Helaas waren er te weinig nanny’s beschikbaar om aan alle vraag te voldoen. Daarom lanceerden we een wervingscampagne, gericht op jonge vrouwen. We zorgden voor posters, gadgets en een video voor social media. Ook waren we te vinden bij het ROC om studenten meer te vertellen over dit prachtige vak. Het ROC is zelfs gestart met een pilot keuzemodule Gekwalificeerd Nanny. Het is mooi om te zien dat er zoveel erkenning komt voor dit beroep.

Kwaliteitsimpuls stagebegeleiding

Het stagebureau ziet meerwaarde in heterogene teams. Daarom kiezen we ervoor om te werken met stagiair(e)s van diverse niveaus en opleidingen. Afgelopen schooljaar hebben we ruim 200 studenten een stageplek geboden. In maart 2019 startte een BBL-klas van 22 studentwerknemers. Dit in samenwerking met ROC Nijmegen. Ook ontwikkelden we een stagebeleid, wat ons de komende jaren steun biedt. Er staat nu vast waarom we stageplekken bieden en voor welke opleidingen, niveaus en opleidingsinstituten we kiezen. Door dit duidelijke stagebeleid én de coaching van onze praktijkopleiders kreeg onze stagebegeleiding een kwaliteitsimpuls. Wij bieden stagiair(e)s graag de kans om een leerervaring op te doen in de kinderopvang. En zich te ontwikkelen tot startbekwaam pedagogisch medewerker.