Voorwoord

We schrijven dit voorwoord tijdens de coronacrisis. Het voelt als tegennatuurlijk en onwerkelijk om terug te blikken op 2019. Nog maar zo kort geleden en tegelijkertijd heel ver weg. In 2019 waren we met hele andere zaken bezig dan op dit moment. Wie had dat kunnen denken? We kijken als organisatie graag met trots terug op 2019. En hebben volop vertrouwen in de toekomst.

Groei van KION

Net als het jaar ervoor was ook 2019 een jaar van groei. Dankzij de economische groei nam de vraag naar kinderopvang verder toe. Ook de versnelde nieuwbouw in met name Nijmegen-Noord zorgde voor een groeiende vraag. Daarnaast breidden we ons werkgebied uit naar de gemeentes Druten en West Maas en Waal. Dit door onze overname van SPOM Kinderopvang.

Van betekenis zijn

Het is KION’s missie om van betekenis te zijn voor jonge kinderen en hun gezinnen. Dit bouwden we ook dit jaar verder uit. We hebben veel nieuwe kinderen en hun ouders mogen verwelkomen. Ook vonden we allerlei nieuwe samenwerkingspartners als scholen en gemeentes. Daar zijn we heel snel op een goede manier mee samen gaan werken. Dit doet ons enorm goed en maakt ons trots op onze medewerkers.

Krapte op de arbeidsmarkt

Tegenover de groei stond ook een uitdaging: de krapte op de arbeidsmarkt. De werving van voldoende personeel vergde in 2019 extra inspanningen. Op enkele wachtlijsten na hoefden we onze ouders gelukkig niet of nauwelijks teleur te stellen.

Wijziging organisatiestructuur

De groei betekende ook dat we onze organisatie kritisch moesten bekijken. Er was versterking nodig. Daarom is Marin van Schaick op 1 september benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Ook zijn we overgegaan op een indeling in regio’s, waaraan regiodirecteuren leiding geven. Op regioniveau slagen we er beter in om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Dit doen we met een gepast aanbod van verschillende vormen van kinderopvang. Ook kunnen we zo de samenwerking met onze partners optimaal vormgeven.

Vertrouwen in de toekomst

KION is een gezonde organisatie, met veel energie en ambities. En met een steeds steviger netwerk en hechtere band met samenwerkingspartners. We kijken dan ook vol vertrouwen naar de toekomst, ondanks de moeilijke periode vanwege het coronavirus. KION heeft geen winstoogmerk en zal blijven investeren. In de ontwikkeling van kinderen, in onze medewerkers én locaties. Maar ook in samenwerkingen en in onze dienstverlening aan ouders. Wij zijn blij dat we dit kunnen doen. En dankbaar voor het vertrouwen dat velen hebben in KION.

Eddy Brunekreeft Voorzitter Raad van Bestuur