STRATEGISCH BELEID 2018 - 2020

‘Als de maan vol is, schijnt ze overal’

Dit spreekwoord wil zeggen: ‘Als je gelukkig bent, kan iedereen dat zien’. Daarover gaat ons strategisch beleid Volle maan dat van 2018 tot en met 2020 onze koers is.

Onze interne en externe radar staat altijd aan. Het geeft ons waardevolle informatie om in te spelen op ontwikkelingen. En daar waar nodig bij te sturen. Ook onze vijf strategische doelen kregen hierdoor in 2019 een concrete invulling. Hoewel deze doelen voor 2018-2020 vastliggen, bepalen we jaarlijks de stappen om ze te behalen. Dit doen we door er strategische projecten aan te koppelen.

We kiezen als KION voor een integrale aanpak, op basis van zingeving en energie. Medewerkers uit alle lagen van KION kunnen een rol spelen in deze projecten. Juist de vorming van deze projectteams zorgt voor waardevolle resultaten. Zo kunnen wij samen het verschil maken voor kinderen en jonge gezinnen. En dáár doen wij het tenslotte allemaal voor.

Onze 5 strategische doelen

image

De autonomie van kinderen stimuleren

image

Aantoonbaar van betekenis zijn voor kinderen en hun ouders

image

Actieve rol spelen in de samenwerking met kindnetwerken

image

Strategisch inzetten van informatie- en communicatie-technologie

image

Snel en wendbaar inspelen op veranderingen

image
image
image