STRATEGISCH DOEL 2018-2020

Strategisch inzetten van informatie- en communicatietechnologie

“Ik denk aan een feeën-babyfoon-robot. Met grote oren om de baby’s te horen huilen, muziek om ze in slaap te laten vallen en slaapstof om te strooien.”

Sammie, 7 jaar

image

IT in de pedagogiek

In samenwerking met ROC Nijmegen, de HAN en het iXperium gingen we in 2019 op onderzoek uit. Waar en wanneer kan informatietechnologie (IT) ondersteuning bieden binnen de kinderopvang? Wat vraagt dit van een pedagogisch medewerker? Hoe kunnen we met IT het pedagogisch proces en de kindontwikkeling ondersteunen en verrijken?

We willen kinderen en ook pedagogisch medewerkers meenemen in de digitalisering. En zochten naar een samenwerking om IT als verrijking en ondersteuning in de kinderopvang in te kunnen zetten.

De komende vier jaar gaan we deze vragen onder leiding van het iXperium beantwoorden. In 2019 startten we de samenwerking op en maakten we plannen voor de komende jaren.

ICT in 2019

Klanten én medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat KION zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Ook moeten wij voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de AVG. We ontwikkelden in 2019 een e-learning training om het bewustzijn van medewerkers op dit gebied te vergroten. En voerden een autorisatiematrix door in de belangrijkste applicaties die KION gebruikt. Hierdoor brachten we het risico dat een medewerker (onbedoeld) persoonsgegevens kan inzien of wijzigen sterk terug. Deze zaken zijn ook belangrijk in de beweging die we met onze ICT gaan maken richting de Cloud. Dit is onderdeel van ons doel om ICT strategisch in te zetten. Door deze stap kunnen we samenwerkingen verder verbeteren en informatie beter delen.

KION op social media

Ook in 2019 waren we weer actief op verschillende social media kanalen. Zo startten we in januari met de eerste echt KION-takeover op Instagram. Iedere week bracht een andere medewerker daarbij zijn/haar werkzaamheden in beeld. Ook verscheen er iedere maandag een nieuwe blog van Suus op Facebook. Daarin schreef ze vooral over haar leven als moeder.

Bewegend leren met Springlab

Springlab ontwikkelt software en systemen voor Bewegend leren, vanuit de wetenschap dat bewegen een groot positief effect heeft op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen, én op hun leerprestaties. Dit doet het bedrijf in samenwerking met kinderen, ouders, pedagogisch experts, gamedesigners, wetenschappers, onderzoekers en productontwikkelaars.

Springlab benaderde KION in 2019. Dankzij onze innovatieve ambities mochten wij samen met kinderopvangorganisatie Kind & Co een Koploper Partnership aangaan. We kregen de kans te experimenteren met de software. Zo konden we bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan.

Speelplezier bij De Berenboot

We lanceerden met trots de Springlab Beweegvloer bij kinderdagverblijf De Berenboot. We willen kinderen een goede basis meegeven door bewegen, leren, ontdekken en spelen te combineren. Dat bewegen gezond is weten we, het is een belangrijke pijler van KION Gezond. Toch bewegen we steeds minder en dat begint al bij onze kinderen. Uit recente onderzoeken blijkt dat 80% van de jonge kinderen de dagelijkse beweegnorm niet haalt. De beweegvloer biedt een mooie aanvulling op andere activiteiten. Dankzij het peuterpakket van Springlab spelen kinderen spellen op de vloer, met behulp van een beamer. Zo blijven ze in beweging, stimuleren we hun ontwikkeling én hebben ze veel speelplezier.

Strategische inzet van ICT

De producten van Bewegend leren sluiten goed aan bij ons streven om ICT strategisch in te zetten. Daarnaast is het onze ambitie om expert te zijn op het gebied van het jonge kind en het spelenderwijs leren. En om een actieve (expert)rol in de samenwerking met kindnetwerken te vervullen. Zodat we voorop lopen op het gebied van pedagogische kennis en kindontwikkeling.

Documentbeheer weer op de kaart

Documentenbeheer was al een aantal jaren niet meer voldoende onder de aandacht bij KION. Hierdoor waren documenten niet actueel en slecht vindbaar. Dit bleek ook uit interne audits. Ook het personeelshandboek was niet meer up to date.

Behoeften en verplichtingen

Het gevolg van dit alles? Onduidelijkheid over wat de werkafspraken en procedures binnen KION zijn. Verschillende werkwijzen op de locaties en onzekerheid bij nieuwe medewerkers. Daarnaast moeten we als kinderopvang voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Om zo aan te tonen dat de kwaliteit van zorg voldoende is. Onderdeel hiervan is het up to date hebben van bepaalde documenten (bijvoorbeeld protocollen). Het project Documentbeheer zetten we dus niet alleen op vanuit de behoefte van de werknemers, maar ook vanuit een verplicht kader.

Projectdoelen Documentbeheer

We willen dit doel behalen: eind 2020 weten alle medewerkers van KION benodigde documenten snel terug te vinden in een efficiënt documentbeheersysteem. Dat krijgt een plaats binnen Kiek, het intranet van KION. Een goed werkende zoekfunctie en actuele documenten zijn voorwaarden voor een goede kennisdeling. En zorgen ervoor dat medewerkers prettig werken en ouders goed van dienst kunnen zijn.

Wat realiseerden we in 2019?

In oktober 2019 brachten we de status, behoeften en uitgangspunten binnen KION in kaart. En stelden we vast wat er nodig was om een (nieuw) documentenbeheersysteem op te zetten. Dit realiseerden we:

  • goedkeuring beleid centraal documentenbeheer;
  • maken van formats;
  • opstellen aanpak herschrijven documenten.

In 2020 gaan we verder met bedenken, ontwikkelen en inrichten. En hopen we in de zomer te starten met de implementatie.

Aan de slag met een nieuw intranet

Onze medewerkers zijn de ambassadeurs van KION. De professionals die onze missie en visie elke dag uitdragen. Samen realiseren we onze ambitie om de beste te zijn op het gebied van kindontwikkeling en het ontzorgen van het jonge gezin. Het ‘samen doen’ vraagt om een cultuur waarin medewerkers elkaar opzoeken. Over afdelings- en locatiegrenzen heen. Een goede interne communicatiestructuur is hierbij cruciaal. In 2019 brachten we daarom met een projectteam de eisen en wensen voor een nieuw intranet in kaart. Dit nieuwe intranet gaat ons helpen om de aanwezige kennis, ervaring en ideeën binnen KION beter te benutten. En om de samenwerking te bevorderen. We schreven een prijsvraag uit voor de naam van ons intranet en in december kwam hier de naam 'Kiek' uit. In 2020 starten we met de implementatie van het nieuwe intranet.