Groei

We spelen in op de groeiende vraag naar verschillende vormen van kinderopvang. Het aantal medewerkers groeit mee. Ook breiden we het verzorgingsgebied van KION uit en gaan we samenwerkingen aan. Daarbij staat de kwaliteit van kinderopvang voor ons altijd voorop. De groei die we al doormaakten in omvang en in kwaliteit vraagt iets van onze organisatie. Daarom nemen wij die goed onder de loep. En voeren veranderingen door die ons sterker maken.

Nieuwe regio-indeling met drie regiodirecteuren

KION maakte al een behoorlijke groei door. Zowel in omvang als in kwaliteit. In zo’n groeifase gaat alle energie als eerste naar het primaire proces. In 2019 pakten we als laatste ook de regio-indeling en het aansturingsmodel voor de locaties aan. Passend bij de groei en gericht op optimale kwaliteit.

Regio’s en portefeuilles

Met deze nieuwe structuur willen we gericht beïnvloeden dat regiodirecteuren en clustermanagers vanuit portefeuilles integraal betrokken zijn bij en bijdragen aan de kwaliteit van KION. Zo’n portefeuille kan bijvoorbeeld pedagogiek of dienstverlening zijn. Daarnaast zorgt deze structuur voor horizontale verbinding met de (beleids)afdelingen van het Servicebureau van KION. Het uitgangspunt is een indeling in vier regio’s: Noord, Midden-Oost, Zuid-West en de Westelijke gemeentes. Vanaf 2019 sturen drie regiodirecteuren deze aan, waarbij één regiodirecteur twee regio’s heeft. Iedere regiodirecteur is gekoppeld aan twee portefeuilles. Binnen een regio vinden we meerdere clustermanagers.

De kracht van een gezamenlijke aanpak

Door deze regio-indeling en dit aansturingsmodel te kiezen, wil KION inspelen op ontwikkelingen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij wat er al stond. En houden daarnaast rekening met regionale ontwikkelingen. Verschillende gemeenten vragen namelijk om een verschillende aanpak. Belangrijk is dat we vraagstukken voor morgen binnen een regio op deze manier integraal kunnen oplossen. Wij geloven in de kracht van een gezamenlijke aanpak.

Onze drie regiodirecteuren (v.l.n.r): Kerstin Vogel, Ruben Krijnsen en Christa Wintjes

Vorming van onze Raad van Bestuur

Alle ontwikkelingen en de nieuwe manier van aansturing in de regio’s wierpen een nieuwe vraag op: wat betekent dit voor het bestuur van KION? Er werd gekozen voor een tweede bestuurslid: Marin van Schaick. Zij was vanaf 2017 al als Operationeel Directeur bij KION in dienst. Samen met Eddy Brunekreeft vormt ze sinds 2019 de Raad van Bestuur.

Klankbordgroep geeft medewerkers een stem

Sinds 2018 werken we binnen KION met een klankbordgroep. De groep bestaat uit acht pedagogisch medewerkers van diverse locaties, die werken in verschillende werksoorten. Ook de voorzitter van de OR sluit aan bij de bijeenkomsten. En houdt zo gevoel bij wat er speelt binnen KION. De klankbordgroep ontstond in eerste instantie als klankbord voor het project Vinden & Binden. Daarin stond het vinden van nieuwe en binden van bestaande medewerkers centraal. Via de klankbordgroep konden medewerkers zélf meedenken en feedback op ideeën geven.

Zo wilde KION goed aansluiten op bestaande wensen en behoeftes. En wat bleek al snel? Er was ook vanuit andere afdelingen behoefte om zaken voor te leggen aan de klankbordgroep. Nog steeds met als doel om te checken of toekomstig beleid, acties en ideeën aansluiten bij de doelgroep. Zo kwam in 2019 het ontwikkelen van een sociaal intranet aan bod, maar ook de nieuwe arbeidsmarktcampagnes. Sluiten uitingen wel aan bij wat potentiële medewerkers aanspreekt? De klankbordgroep kijkt ernaar.

Medewerkers lunchen met Eddy

Onze medewerkers en de Raad van Bestuur dichter bij elkaar brengen. Dat deden we in 2019 door ieder kwartaal een informele lunch te organiseren. Eddy Brunekreeft (voorzitter) schoof op een lunchlocatie buiten de deur aan bij pedagogisch medewerkers. Per keer konden acht medewerkers zich opgeven voor de lunch. De medewerkers vonden het interessant om Eddy te leren kennen. En zo meer gevoel te krijgen bij de organisatie van KION. Tijdens de lunch kwamen succesverhalen op tafel, maar er was zeker ook ruimte voor kritische noten. Ook kwamen nieuwe ideeën aan bod in het gesprek, voor beide partijen nuttig. Het bleek steeds weer heel leuk en leerzaam te zijn om collega’s van andere locaties te leren kennen tijdens de lunch. En te horen hoe het er op andere plaatsen binnen de organisatie aan toe gaat.