STRATEGISCH DOEL 2018-2020

De autonomie van kinderen stimuleren

“Het is heel leuk en spannend om in het donker in de aula te lasergamen.”

Pieter (7 jaar), over zijn bso

image

Nieuw inrichtingsconcept voor KION-locaties

Lekker spelen. Je goed ontwikkelen. Ontspannen werken. Dat lukt het beste in een prettige omgeving. Het afgelopen jaar ontwikkelden we daarom een nieuw inrichtingsconcept: ‘Voel je thuis bij KION’. KION wil immers elke dag bijdragen aan het geluk van kinderen en jonge gezinnen. De nieuwe inrichting van onze locaties sluit daar op aan en ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van kinderen.

“We willen uitdragen dat KION een professionele organisatie is. Daar hoort een eenduidige uitstraling bij. Zodat je overal ziet en ervaart: dit is KION!”

Martine Geurtjens, projectleider

In samenwerking met pedagogisch inrichter Petra de Luij en stylist Mirjam van Rijt ontwikkelden we een nieuwe standaard voor álle locaties. Deze biedt houvast voor de inrichting van de groepsruimtes. Van de kleuren op de muur tot aan de indeling van de activiteitenhoeken. We willen van elke groepsruimte een prettige plek maken. Waar kinderen graag zijn, pedagogisch medewerkers lekker kunnen werken en ouders bewust voor kiezen. De nieuwe stijl voor de KION-locaties lanceren we in 2020.

Respect voor de autonomie van kinderen

Ieder kind is anders. En heeft al op jonge leeftijd unieke behoeften en eigenschappen. Juist dit maakt ons vak écht interessant. We spelen hier dan ook graag op in. Zo hoeft een jong en beweeglijk kind van ons niet een half uur aan tafel te zitten. Ook kunnen kinderen al op jonge leeftijd veel dingen zelf. Denk aan een boterham smeren, een probleem oplossen of meedenken over de aanschaf van speelgoed. We nemen in de groep bewust de tijd voor dit ‘zelf doen’ en meedenken.

Meedenken in de kinderraad

Kinderparticipatie vergroot het zelfvertrouwen, de communicatieve vaardigheden en betrokkenheid van kinderen. Een kinderraad is een praktische vorm van deze kinderparticipatie. Inmiddels is op bijna alle bso-locaties een kinderraad aanwezig. Bij de ene bso loopt dit al beter dan bij de andere. Factoren die meespelen zijn: verloop van personeel, wisselingen van kinderen, leeftijdssamenstelling en grootte van de bso. Gemiddeld vergadert de kinderraad eens per drie maanden. Vooral bij de aanschaf van speelgoed en materialen én bij de keuze van vakantieactiviteiten horen we de stem van de kinderen.

“We overleggen één keer per maand op een plek waar het rustig is. We praten dan over dingen die we nog eens willen doen bij onze groep de ZOO. Bijvoorbeeld een ouderquiz, een voetbaltoernooi en een tekencursus. Het is belangrijk dat we het er wel allemaal mee eens zijn.”

Mila en Anouk, kinderraad bso Goudwinde

Brainstormkwartiertje bso de Regenboog

Eens in de zes weken hebben ze op deze bso een brainstormkwartiertje. Ze zitten met kleine groepjes aan tafel en de kinderen vertellen wat hun ideeën en wensen zijn. “De start is altijd wat stroef. Maar met wat uitdagende inbreng van ons komt het toch op gang. Vaak zijn de kinderen dan eigenlijk heel fanatiek. De haalbare zaken schrijven we op en hangen we op de kast. In de zes weken die volgen voeren we een aantal van die wensen/ideeën uit.”, aldus een pedagogisch medewerker.

Zelf oplossen en regelen

Het is woensdagmiddag en een aantal kinderen van de bso wil voetballen. Helaas: de bal is lek! Eén van de kinderen stelt voor een nieuwe bal te kopen in het winkelcentrum. Dit vindt de pedagogisch medewerkster een goed idee, ze weet dat deze kinderen zelf op pad mogen van hun ouders. Ze maken afspraken over wat de bal mag kosten en hoe laat ze terugkomen. Eén van de kinderen krijgt het geld en een mobiele telefoon. Zo kunnen ze bellen als er iets is. De vier kinderen gaan op pad en komen trots terug met een mooie bal.

Kindtevredenheid meten

We horen graag van kinderen zélf hoe ze het vinden op onze bso’s. Dan kijken we daarna met de kinderraad en alle kinderen hoe we het nóg leuker kunnen maken. Daarom zijn we gestart met een kindtevredenheidsonderzoek. Kinderen mogen in een aantal weken met smileys scores uitdelen op de Ipad of telefoon. Daarnaast beantwoorden ze een aantal vragen. Dit geeft ons per locatie veel informatie. De pilot begon medio 2019, in 2020 breiden we dit verder uit.