2019 in vogelvlucht

14 januari

VVE-certificaten uitgereikt

Maar liefst 64 van onze pedagogisch medewerkers ontvingen hun VVE-certificaat. Ze namen deel aan trainingsbijeenkomsten, kregen coaching-on-the-job en maakten huiswerkopdrachten. Met een eindverslag sloten ze de training af. Tijdens de certificeringsavond las trainer Kim Freriks voor uit prentenboek ‘De Stip’. Daarin ontdekt een kind dat als je het maar probeert, je veel meer kunt dan je denkt.

februari

OR on tour

Beter zichtbaar zijn binnen de organisatie, hoe doe je dat? Door als OR ‘on tour’ te gaan! De OR vergaderde hierdoor iedere maand bij een andere locatie. En was bijvoorbeeld te gast bij Kameleon in Nijmegen Oost en bij De Dabbertjes in Beuningen. De OR is enthousiast over het vergaderen op locatie. Zo krijgen de OR-leden een goed beeld van de verschillende locaties. En zijn ze goed zichtbaar en makkelijk benaderbaar voor collega’s.

7 februari

KION verwelkomt Innovatiechallenge

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten was op bezoek in Nijmegen.150 bestuurders, ondernemers en professionals uit woningbouw en zorg en welzijn gingen met elkaar in gesprek. Om zo de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren. Vervolgens keken ze bij inspirerende praktijkvoorbeelden. KION maakt onderdeel uit van Ieder Talent Telt en verwelkomde daarom de deelnemers ’s middags op vier locaties. De teams deelden daarna hun ervaringen met elkaar en bouwden verder aan hun idee.

18 februari

EditieNL op bezoek bij Ondersteboven

Pedagogisch medewerker Bram van kinderdagverblijf Ondersteboven was te zien in EditieNL op RTL4. Er was een item over het tekort aan mannen in de kinderopvang. Bram vertelde dat het goed is voor kinderen als ze ook een man als rolmodel in de kinderopvang hebben. We waren als KION ontzettend trots op dit optreden van Bram.

7 maart

Met de bso op bezoek bij NEC

Hoe zien de catacomben van het Goffertstadion eruit? En hoe voelt een N.E.C.-speler zich als hij het veld oploopt? Ongeveer 200 kinderen van de bso ontdekten dit zelf tijdens hun uitje naar het N.E.C.-stadion in de carnavalsvakantie. We kijken terug op een prachtige dag.

april

Wervingsactie nieuwe gastouders

De nieuwe website en het gastouderportaal waren helemaal gereed. Tijd dus om dit bekend te maken en zo direct nieuwe gastouders te werven. Het gastouderbureau stuurde een mailing mét presentje naar potentiële gastouders. Nieuwe gastouders ontvingen na aanmelding (onder bepaalde voorwaarden) een bladcadeau ter waarde van € 25,-.

19 mei

KION Kinderloop en Kinderplein

Wat een prachtige dag in Park Brakkenstein. Om 10.00 uur klonk het startschot voor de KION Kinderloop. In totaal hebben 289 kinderen meegelopen. Dit jaar was de Kinderloop voor het eerst onderdeel van de Marikenloop. Mascotte Kik was erbij en op het KION Kinderplein boden we allerlei activiteiten aan. Knutselen, op het KION springkussen, schminken of gewoon lekker buitenspelen.

mei/juni

Kinderen lopen naar de Efteling

Kinderen van basisschool De Vuurvlinder in Beuningen wandelden tijdens het overblijven naar de Efteling. Niet echt, maar met behulp van stappentellers. De tocht begon met het kiezen van de bestemming. Grappige plaatsnamen en leuke bestemmingen kwamen langs, zoals Poepershoek, Stadskanaal of de Efteling. Na een stemming rolde de Efteling uit de bus. Iedere dag kreeg een ander kind de stappenteller. De kinderen legden ruim 50 kilometer af en hielden dit bij op een grote landkaart.

28 juni

Nationale Modderdag

Ook dit jaar deden KION-locaties weer mee aan de Nationale Modderdag van IVN. Na aanmelding kregen de locaties materialen, tips en een lijst met ‘modderige’ activiteiten voor de kinderen. Het was een geslaagde dag, de kinderen gingen moe en lekker vies weer naar huis.

juli

Bso zomertour

In de zomervakantie maakten veel bso-locaties gebruik van de activiteiten van de werkgroep Zomertour. Kinderen wilden bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, al een feestje op zich. Andere activiteiten waren: met zeep en water wol vilten, speksteen bewerken, tackelen bij rugby en een escape room. Maar ook gezellige herrie met 'trommel op rommel', dansen met 'swing it out' en aan de waterkant zoeken naar waterbeestjes. Een voltreffer was ook de dag dat we voor maar liefst 700 kinderen een hele bowlingbaan afhuurden. Ongeveer 3.700 kinderen maakten gebruik van het heerlijke zomeraanbod.

augustus

Trots op VVE-plus bij De Meibloem

Peutergroep De Meibloem en basisschool De Meiboom bieden sinds twee jaar VVE-plus aan peuters, kleuters én hun ouders. Dit is een pedagogisch/educatief aanbod van hoge kwaliteit. Het vindt plaats in een aantrekkelijk ingerichte ruimte en met een grote ouderbetrokkenheid. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten volgden hiervoor intensieve trainingen. De Universiteit Utrecht onderzocht het resultaat van deze aanpak. We scoorden een 5 op een schaal van 1 t/m 7. Een uitzonderlijk hoge score, daar zijn we erg trots op. En er is door het rijke taal- en cognitief stimuleringsaanbod in heel aanzienlijke mate bijgedragen aan de vermindering van achterstand bij doelgroepkinderen.

13 september

KION Kinderfestival wederom groot succes

Wat was het met ruim 7.800 bezoekers gezellig druk in Openluchttheater de Goffert. Gezinnen genoten gratis van afwisselende shows op twee podia. Nieuw dit jaar was de speelkaart, waarmee kinderen tegen betaling meededen aan allerlei activiteiten en workshops. De bezoekers vonden het een geweldige dag en ook het weer zat mee.

26 september

Kindcentrum Beneden-Leeuwen opent haar deuren

Het was zover: kindcentrum Beneden-Leeuwen opende haar deuren. Alle kinderen van de basisschool (en onze bso) voerden een dans op. De kinderen van de peutergroep en het kinderdagverblijf mochten kijken. Er werd een groepsfoto gemaakt en er was een hapje en drankje voor alle medewerkers. Dit kindcentrum is een uniek concept in Nederland, waar kinderen van 0 tot 14 jaar terecht kunnen. Kinderopvang, basisschool én onderbouw middelbare school vind je hier in één gebouw.

30 september

Verticale groep de Panda’s bij Mariken

Kinderdagverblijf Mariken opende een nieuwe verticale groep, de Panda’s. Tweeënhalf jaar geleden overleed KION-collega Rita onverwachts. Zij was bevriend met Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands Dierenpark. Rita was erg enthousiast over de panda’s die daar zouden komen. Helaas heeft ze dit zelf niet mee mogen maken. Het is mooi dat het kinderdagverblijf de nieuwe groep de Panda’s heeft genoemd. Ook mochten ze voor € 250 aan pandaspulletjes uitzoeken in de pandawinkel van het dierenpark.

oktober

Bso BabbelBOX voor álle bso’s

In oktober kregen alle bso-locaties de bso BabbelBOX. Hiermee gingen pedagogisch medewerkers op een speelse manier met ideeën en behoeftes van de kinderen aan de slag. Deze BOX is ontwikkeld door de bso-professionals. Hij werd zó enthousiast ontvangen dat we hem direct bij alle locaties inzetten. Speels, samen met de kinderen en met LOL.

november

DoenKids bij bso De Regenboog

Het team van bso De Regenboog ging aan de slag met DoenKids. Samen met de kinderen bedachten de pedagogisch medewerkers wat zij zoal bij de bso willen beleven. In DoenKids zijn al duizenden ideeën voor activiteiten uitgewerkt, ze konden dus direct aan de slag. Denk aan activiteiten rondom bewegen, techniek of theater. Meerdere bso’s van KION werken al met dit programma.

28 november

IVN Tiny Forest Plantdag bij Aquamarijn

Jonge aanplant realiseren en zo de natuur op peil houden. Dat is waar we ons samen met de gemeente en het IVN sterk voor maken. De kinderen van IKC Aquamarijn staken hiervoor zelf de handen uit de mouwen. Samen nieuw groen planten en lekker buiten bezig zijn. Het was een geslaagde dag.

16 december

Ondertekening overeenkomst De Boomgaard

De bouw van kindcentrum De Boomgaard in de nieuwe wijk De Woenderskamp in Lent kon van start gaan. Eddy Brunekreeft, Grete Visser (wethouder) en Lucienne van den Brand (bestuurder Stichting St. Josephscholen) ondertekenden de overeenkomst hiervoor. Het nieuwe kindcentrum bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ons streven is om bij deze locatie aan het begin van schooljaar 2020-2021 te kunnen starten.