Als ik terugdenk aan het jaar 2018 voor KION, dan krijg ik spontaan een glimlach op mijn gezicht. Een mooier jaar heb ik voor ons nog niet eerder meegemaakt. We vierden het hele jaar onze 25e verjaardag. Op een manier zoals kinderen dat ook zo goed kunnen. Met veel evenementen, een mooi lied en iedereen die voor ons belangrijk is erbij!

Volle Maan

Het was de start van de ‘Volle Maan’: ons strategisch beleid voor 2018 tot en met 2020. Met vijf strategische doelen willen we onze missie, om bij te dragen aan het geluk van kinderen en jonge gezinnen, verwezenlijken. Daartoe zetten we nog meer in op het benutten van de talenten en kwaliteiten van onze medewerkers. Een nieuwe werkwijze, opleidingsplan en leiderschapsfilosofie werden geïntroduceerd om onze organisatie bestendig te maken voor de toekomst.

Uitbreiding

2018 was ook het jaar waarin we flink zijn uitgebreid in Beuningen. In februari namen we kinderopvangorganisatie GO for Kids over, waarbij Peuteropvang Beuningen en de overblijfservice van Stichting Kido ook behoren. Deze groei in Beuningen is van strategisch belang voor ons, omdat het onze samenwerking met het onderwijs in de regio enorm heeft versterkt. In Beuningen is de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang namelijk in een gevorderd stadium richting de ontwikkeling van kindcentra. Het is onze droom om samen met de scholen een doorlopende ontwikkelingslijn vanuit één pedagogische visie aan te bieden aan kinderen van nul tot twaalf jaar. Afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet om die droom te verwezenlijken.

Wetgeving

De uitdagingen voor 2018 kwamen vooral vanuit de hoek van de wetgeving. In de eerste plaats waren dat de maatregelen van de Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang die per 1 januari 2018 golden. Ook de voorbereidingen op de maatregelen per 1 januari 2019 vergden veel aandacht. In ditzelfde jaar harmoniseerden Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. De gemeente Nijmegen heeft daarbij de ambitie getoond om het aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie voor peuters in haar stad uit te breiden, wat de nodige extra inzet vroeg van onze organisatie. Ook vroegen de uitbreiding op het Personenregister Kinderopvang en de Algemene Verordening Gegevensbescherming veel aandacht.

Groei kinderopvang

Financieel gezien maakten we het afgelopen jaar hoogtijdagen door. De vraag naar kinderopvang is enorm toegenomen en dat hebben we gemerkt in de toename van het aantal inschrijvingen. Daar zijn we enorm blij mee. Want dat maakt het mogelijk om voor meer kinderen een bijdrage te kunnen leveren aan hun geluk en ouders te ontzorgen. Onze medewerkers zetten zich daar iedere dag met heel hun hart voor in en dat doen ze fantastisch.

Medewerkers

Tegelijkertijd zien we dat de gevoelde werkdruk bij medewerkers het afgelopen jaar hoog was. Door de toenemende vraag en een krapte op de arbeidsmarkt is het lastig gebleken om alle vacatures binnen de gewenste tijd te vervullen. Het vroeg om een andere aanpak van onze personeelsinzet. Parallel daaraan startten we eind 2018 een arbeidsmarktcampagne om nieuwe medewerkers te werven. Centraal in de campagne stond het talent van onze medewerkers. We geloven er namelijk in dat we er allemaal beter van worden als iedereen zijn of haar talenten optimaal kan inzetten. Bij KION kan dat.

Bloei

Voor het komende jaar verwachten we dat de groei nog verder doorzet. Door de stappen die we in 2018 hebben gezet, zullen we dit jaar nog beter in staat zijn om daar de vruchten van te plukken. Met onze 25 jaar zijn we een volwassen en professionele organisatie in de bloei van ons bestaan!

Met een gelukkige groet,


Eddy Brunekreeft
Bestuurder

Voorwoord

Eddy Brunekreeft