Strategisch beleid 2018 – 2020

Volle maan

Als de maan vol is, schijnt ze overal. Dit gezegde betekent zoveel als: ‘Als je gelukkig bent, kan iedereen dat zien’. Daarover gaat ons strategisch beleid voor 2018 tot en met 2020. We bevinden ons in een bloeiende periode. Er is sprake van hoogconjunctuur, de werkloosheid is laag en de vraag naar kinderopvang neemt alsmaar toe. Een totaal andere realiteit ten opzichte van de economische crisis, waar we een aantal jaar geleden mee te maken hadden. Deze groei heeft ons de ruimte gegeven om onze visie te herijken.

Wij zijn gedreven om het verschil te maken voor kinderen en jonge gezinnen. Vanuit deze energie hebben we met open vizier naar onze omgeving gekeken. We hebben trends en ontwikkelingen in kaart gebracht en daarop onze eigen ambities voor de komende jaren geformuleerd. Als resultaat staan er vijf strategische doelen voor de organisatie en een missie die dicht bij ons hart ligt: het geluk van kinderen en jonge gezinnen, want dáár doen we het voor!

De missie, visie, kernwaarden en vijf strategische doelen staan met elkaar in verbinding. Onze leiderschapsfilosofie en het projectenportfolio zijn hierop afgestemd. Samen vormen zij één integrale aanpak voor het KION van de toekomst.


Onze 5 strategische doelen

1

De autonomie van kinderen stimuleren

2

Aantoonbaar van betekenis zijn voor kinderen en hun ouders

3

Een actieve rol spelen in de samenwerking met kindnetwerken

4

Het strategisch inzetten van informatie- en communicatie-technologie

5

Snel en wendbaar inspelen op veranderingen

Waar we voor staan

Wij dragen elke dag bij aan het geluk van kinderen en jonge gezinnen.

Het beste voor kinderen, dat zit diep in onze genen. We willen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Nu en in de toekomst. Een toekomst die er mogelijk anders uitziet dan wij ons kunnen voorstellen. Wat wij wel weten, is wat kinderen nu nodig hebben voor later. KION is dé kindkenner bij uitstek. Het is onze passie om het verschil te maken voor kinderen en hun ouders. We bieden kinderen een veilige en uitdagende ontwikkelomgeving en ontzorgen ouders bij het runnen van het gezin. Zo dragen we elke dag bij aan hun geluk.

Waar we voor gaan

Als kindkenner vervullen wij een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. In de 21ste eeuw verandert de samenleving sneller dan ooit. Wij helpen de burgers van de toekomst om hun talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen die zij tijdens hun leven nodig gaan hebben. Denk aan het oplossen van problemen, samenwerken, kritisch en creatief denken en communiceren.


Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van ouders. Aanvullend op ons kinderopvangaanbod ontwikkelen we daarom diensten die ouders helpen bij het runnen van het gezin. We investeren in onze kennis en kunde. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, te innoveren en doorlopend onze kwaliteit te verbeteren, zorgen we ervoor dat we dé expert zijn en blijven op het gebied van het jonge kind en spelenderwijs leren.

De vraag naar kinderopvang is in grote mate afhankelijk van het economisch klimaat en het beleid van de overheid. Dat maakt dat we voortdurend kijken naar manieren om ons businessmodel en onze positie in ons werkgebied te versterken.


De 21ste eeuw brengt grote digitale ontwikkelingen met zich mee. Die ontwikkelingen zetten we breed in. Zo kunnen we efficiënter werken en het klantcontact verbeteren, maar het biedt ook bij uitstek mogelijkheden om kinderen vaardigheden te leren en om hun (wereldse) kennis te vergroten.

Onze kernwaarden

Gedreven

‘Ik draag bij aan de toekomst van kinderen. Er is geen betere drijfveer om te streven naar het beste. Voor hen zet ik graag een stap extra en begin ik elke dag weer vol enthousiasme.’

Toegankelijk

‘Ik voel me vanaf de eerste dag vertrouwd bij KION. Ik kan altijd met vragen terecht bij mijn collega’s en we denken met elkaar mee. Als team zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt bij ons.’

Vindingrijk

‘Ik voel me vanaf de eerste dag vertrouwd bij KION. Ik kan altijd met vragen terecht bij mijn collega’s en we denken met elkaar mee. Als team zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt bij ons.’

Verbindend

‘Ik kan mijn talenten en kwaliteiten samenvoegen met die van mijn collega’s. Ik ben mijn eigen persoon, maar ons doel is hetzelfde. We snappen elkaar en samen bereiken we meer!’

Autonomie