STRATEGISCH DOEL 2018-2020

Aantoonbaar van betekenis zijn voor kinderen en hun ouders

Demi is nog zó klein... Fijn dat haar mentor ruim de tijd neemt om me te vertellen hoe haar dag is geweest.

Iris, moeder van Demi (0 jaar)

Met ons uitstekende pedagogisch beleid en onze innovatieve diensten dragen we bij aan de kindontwikkeling en het runnen van het gezin. Dit zullen we nog duidelijker zichtbaar maken. We dragen onze visie uit en blinken uit in gastvrijheid. Als mentor gaan wij in gesprek met ouders; een kindvolgsysteem en Ouderportaal helpen daarbij. Ouders en kinderen voelen zich gezien en gehoord en zijn goed op de hoogte van onze aanpak en activiteiten. We signaleren hun toekomstige behoeftes en ontwikkelen hier nieuwe diensten voor.

Klanttevredenheidsonderzoek

Mijn dochtertje gaat altijd met veel plezier naar de opvang. Ik haal haar altijd vrolijk op. Ze heeft enorm veel geleerd, ontdekt en zelfvertrouwen gekregen.

Anonieme reactie in klanttevredenheids

onderzoek.

Het geluk van kinderen is voor ons het grootste goed. Daar zetten wij ons iedere dag voor in. Daarom is ‘het zichtbaar van betekenis zijn voor kinderen en ouders’ één van onze strategische doelen.


Om inzichtelijk te maken of wij onze doelen bereiken, meten we de klanttevredenheid van ouders met een doorlopend onderzoek. Waar is men tevreden over en wat behoeft extra aandacht? In 2018 waardeerden ouders onze dienstverlening gemiddeld met een 8.0. Een resultaat waar we trots op zijn. Het hoogst scoorden we op de onderdelen: ‘Prettig gevoel van kind bij de opvang’, ‘Aanwezigheid vertrouwde gezichten’ en ‘Speelmogelijkheden’. Als verbeterpunt kwam het ruilbeleid naar voren. Hierop hebben we een nieuw ruilservicebeleid ingevoerd waarbij de opgebouwde ruilservice-uren 365 dagen geldig blijven.


In 2019 veranderen we van klanttevredenheidsonderzoek, omdat we graag een aantal kwaliteitsverbeteringen in het onderzoek willen doorvoeren. Het nieuwe systeem zal nog meer bruikbare inzichten opleveren op zowel locatie- als organisatieniveau.

Waardering van ouders

8,2

Kinderdagverblijf

8,3

Peutergroep

7,6

Bso

VVE-aanbod voortaan in alle wijken van Nijmegen

Kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Onze peutergroepen spelen hierop in met doelgerichte activiteiten die de brede ontwikkeling stimuleren. Peuters met een mogelijke ontwikkelachterstand krijgen extra ondersteuning met het programma van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). In 2018 hebben we ons VVE-aanbod fors uitgebreid in Nijmegen, naar al onze peutergroepen en zes kinderdagverblijven. Met deze aanpak bieden we peuters in iedere wijk van Nijmegen toegang tot Voor- en Vroegschoolse Educatie. Lees meer over de uitbreiding van het VVE-aanbod.

Tussenschoolse opvang flink uitgebreid

Met de start van het schooljaar 2018/2019 is de tussenschoolse opvang KION Broodnodig uitgebreid van acht naar zestien locaties. De uitbreiding met ruim 1300 kinderen is een gevolg van de overname in februari 2018 van Stichting Kido, die het overblijven bij meerdere scholen in Beuningen en Nijmegen verzorgde. De overblijfcoördinatoren en overblijfmedewerkers zijn meegegaan naar KION Broodnodig.

Superheldenworkshops voor de kinderdagverblijven

Deze zomer konden de kinderdagverblijven zich opgeven voor een superheldenworkshop. Op meerdere locaties kwamen de kinderen bij elkaar en leerden ze zich bewegen als een echte superheld. Ze rolden over de grond, ze doken over toestellen en ‘vlogen’ met een wapperende cape door de lucht.


Het was de eerste keer dat er centraal een zomeractiviteit werd georganiseerd voor alle kinderdagverblijven. De workshops waren onderdeel van het jubileumjaar en hadden als doel om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.

Stap in een Magische Wereld

Iedere vakantie verzorgen we een uitgebreid vakantieprogramma met knallers van activiteiten voor alle bso-kinderen. We gaan er samen met de kinderen meerdere keren per week op uit en daarmee creëren we voor de thuisblijvers dat fijne vakantiegevoel. Een enthousiast team van pedagogisch medewerkers, een clustermanager en een pedagoog stelt ieder jaar een uitdagend vakantieprogramma samen. In de zomervakantie van 2018 was het thema Magische Wereld en trokken de bso’s erop uit voor een stuntmannenworkshop, om te dansen en te boksen. De kinderen stuiterden erop los bij Bounce, gingen naar de bowlingbaan en het klimparadijs. Ze werkten zich in het zweet bij een bootcamp, deden speurtochten en ze leerden hoe je een kunstwerk van graffiti maakt. Traditiegetrouw eindigde het vakantieprogramma met spannende stormbanen bij sporthal Horstacker. In zes weken tijd deden ruim 4300 kinderen mee aan 21 verschillende activiteiten.

KION Gezond

Met het programma KION Gezond willen we kinderen, ouders en medewerkers inspireren om gezonde keuzes te maken op het gebied van eten, bewegen, ritme en natuur. Dit doen we met activiteiten, trainingen en in ons dagelijkse programma.

  • In 2018 prikkelden we met het thema ‘Bewegen’ en ontving iedere opvanglocatie een sport & spelpakket voor de Dag van de Gezonde Kinderopvang.
  • Dat we beweging belangrijk vinden, onderstreepten we door hoofdsponsor te worden van de KION Kinderloop.
  • Ook promootten we het thema ‘Beweging’ bij de medewerkers. In september kreeg ieder team een stappenteller om tijdens het werk de virtuele afstand tot Reggio Emilia zo snel mogelijk af te leggen.
  • De Universiteit van Wageningen riep onze hulp in bij de ontwikkeling van een spel voor kinderdagverblijven over Smaakplezier. Daar deden we uiteraard aan mee.
  • Voor ouders organiseerde KION Gezond bijeenkomsten voor Kinder-EHBO en we bundelden gezonde traktatietips voor ouders op Pinterest.
  • Medewerkers deden in 2018 mee aan de training Gezonde Start en de nieuwe contactpersonen gezondheid volgden een training Ergo Coach.

Vanuit onze maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan het geluk van kinderen sluit KION ook aan bij initiatieven die een gezonde levensstijl stimuleren in een bredere context. In 2018 waren we betrokken bij ‘Nijmegen Groen, Gezond & in Beweging’, en de projecten van GGD Gelderland-Zuid ‘Gezonde Start’, ‘Gezonde School’ en ‘Gezonde Kinderopvang’.

Samenwerking