STRATEGISCH DOEL 2018-2020

Strategisch inzetten van informatie- en communicatietechnologie

Kinderen spelen samen in het taalspeelhuis en ze bewegen veel. Het is een uitdagende manier om te leren.

Paula Fikkert, hoogleraar taalverwerving en fonologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

We zetten digitalisering in om administratieve processen te verbeteren en onderzoeken ook welke mogelijkheden het kan bieden in de groepen. De communicatie met ouders is met behulp van het Ouderportaal een stuk gemakkelijker geworden. We geloven dat digitale mogelijkheden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld door de interactie tussen mensen te stimuleren. Een speelhuis met digitale instrumenten is daarvan een goed voorbeeld.

Spelenderwijs Nederlands leren

Op 9 november 2018 is bij basisschool De Bloemberg een hightech taalspeelhuis geopend voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Stichting Child Tuition die het taalspeelhuis ontwikkelde, de Radboud Universiteit, de gemeente Nijmegen, schoolbestuur Conexus en KION zorgden gezamenlijk voor de totstandkoming van dit betekenisvolle project.

Het taalspeelhuis is erop gericht om kinderen van nieuwkomers en peuters met een taalachterstand Nederlands te leren. Dit gebeurt met behulp van muziek, handfietsjes en interactieve verhalen. Doordat kinderen tijdens het leren aan het bewegen en spelen zijn, leren ze de taal makkelijker.

‘Raak het handje maar aan’

KION Gastouderopvang

De interne processen van het gastouderbureau zijn in 2018 geoptimaliseerd. Als gevolg verleent het bemiddelingsteam een betere service. Ouders en gastouders waardeerden de snelle reacties op e-mailberichten en de aandacht en tijd voor individuele vragen en opmerkingen. Ook werden er grote stappen gezet op gebied van digitalisering.

Achter de schermen werd een website gebouwd voor het gastouderbureau en een digitaal portaal voor het verwerken van de urenregistratie ingericht. Begin 2019 zijn de nieuwe website www.kiongastouderopvang.nl en de urenregistratie live gegaan.

Mijn KION

Voor medewerkers is in 2018 het digitale personeelsdossier Mijn KION geïntroduceerd. Medewerkers kunnen daarmee hun eigen dossier inzien, loonstroken en jaaropgaven downloaden, declaraties indienen en hun contactgegevens wijzigen. Mijn KION geeft ook toegang tot het workshopaanbod van het KION Ontwikkelplein. Met Mijn KION is een nieuwe stap gezet in de digitalisering van onze administratieve processen en het toegankelijk maken van de eigen gegevens.

Wendbaarheid