Feiten & cijfers

Medewerkers in 2018

(en ten opzichte van 2017)

92%

Vrouw

(92%)

8%

Man

(8%)

94%

Vast contract

(87%)

6%

Oproep

(13%)

91%

Parttime

(85%)

2,6%

Fulltime

(2%)

6,4%

Nul-uren-contract

(13%)

Klachtenregeling

KION werkt voor alle vormen van dienstverlening met een klachtenprocedure. We zijn aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang. In 2018 zijn geen klachten over KION bij deze commissie ingediend. Volgens de interne KION-procedure zijn er in totaal 33 klachten binnengekomen die vooral gaan over communicatie, dienstverlening en administratieve afhandeling. Er kwamen vier klachten binnen over hoge temperaturen bij locaties.

GGD rapportages

208

inspectierapporten

154

rapporten ‘niet handhaven’

54

rapporten ‘handhaven’

Opvanglocaties worden regelmatig gescreend door de GGD. In 2018 maakte de GGD 208 inspectierapporten. Bij 154 rapporten was het advies van de toezichthouder aan de gemeente ‘niet handhaven’. Dat betekent dat KION direct aan alle voorwaarden voldeed. Bij 54 rapporten werd ‘handhaven’ geadviseerd. Dat dit aantal procentueel hoger uitviel dan andere jaren had voornamelijk betrekking op de wijzigingen als gevolg van de wet IKK.

Toezichthouders konden zich niet altijd vinden in de manier waarop het pedagogisch beleid en het beleid Veiligheid en Gezondheid waren vastgelegd. Ook voldeden we niet in alle gevallen aan de koppeling van medewerkers en andere aanwezigen in het Personenregister Kinderopvang als gevolg van een fout in het systeem. In het vervolgtraject zijn vrijwel alle onvolkomenheden opgelost, zodat tijdens een volgend onderzoek in het merendeel van de gevallen het advies ‘niet handhaven’ kon worden gegeven.

Gastouderopvang

126

Gastouders

(116)

348

Kinderen

(328)

Peutergroepen

47

Locaties

(40)

1.225

Kinderen

(1.069)

Kinderdagverblijven

35

Locaties

(32)

2.383

Kinderen

(2.126)

Buitenschoolse opvang

63

Locaties

(60)

4.384

Kinderen

(4.255)

Belangrijkste cijfers

Met een stijgende omzet van 17% is 2018 een financieel succesvol jaar geweest voor KION. De financiële groei is grotendeels weer geïnvesteerd in de organisatie. We hebben fors ingezet op onze strategische doelen, we zijn uitgebreid in Beuningen met de overname van GO for Kids en anders dan andere jaren hebben we extra uitgaven gedaan voor het 25-jarig jubileum. Als gevolg daarvan is het bedrijfsresultaat iets afgenomen ten opzichte van 2017. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit is vrijwel stabiel gebleven.

17%

Toename omzet

20,3%

Toename kosten

2,4%

Rendement*

(4,4%)

96,7%

Uitgaven

(94,1%)

* resultaat als % van inkomsten

2,52%

Liquiditeit*

(2,65%)

72,1%

Solvabiliteit

(72,3%)

* current ratio

Personalia

Raad van Toezicht

 • Henk Beerten, voorzitter
 • Manon Eustatia, lid
 • Richard Innemee, lid
 • Jo van Kalsbeek, lid
 • Monique Smeijers, lid


Bestuur

 • Eddy Brunekreeft, bestuurder


Directie

 • Helma Verbeet, operationeel directeur
 • Marin van Schaick, operationeel directeur
 • Kees Aben, directeur Finance, Risk & Control

Ondernemingsraad

 • Noud van Amstel, voorzitter
 • Debby Eigenhuijsen, vicevoorzitter (tot juni 2018)
 • Jolien Jagt, vicevoorzitter
  (vanaf juni 2018)
 • Irma van den Berg, secretaris
 • Ilse Kijlstra, lid
 • Patty Davies, lid
 • Rob Hoekstra, lid
 • Kim Kosman, lid
 • Tessa van Assen, lid
 • Verona Kuijpers, lid

Overkoepelende Ouderraad

 • Geert van Beers, voorzitter
 • Arjan Barink
 • Fleur van de Venne (tot juli 2018)

Interne audit

De interne audit is een van de meetinstrumenten van de KION-monitor, het interne kwaliteitssysteem. Door dit systeem kunnen we de kwaliteit van een locatie meten. Voor de jaarlijkse interne audit zijn in 2018 de onderwerpen ‘Inwerken’, ‘Overdracht’ en ‘Meldingen’ ge-audit. De auditoren voerden gesprekken met collega's uit alle lagen van onze organisatie over hun ervaringen met deze onderwerpen. In de gesprekken kwam naar voren wat volgens de geïnterviewden goed gaat, wat beter kan en hoe dat kan worden gerealiseerd. De aanbevelingen zijn vertaald naar acties of opgenomen in reeds lopende projecten en verbeterplannen.