STRATEGISCH DOEL 2018-2020

De autonomie van kinderen stimuleren

Wij mogen salto's doen tijdens de bso, zonder dat de pedagogisch medewerkers dat eng vinden.

Wim (11 jaar) en Jesse (11 jaar)

We richten onze pedagogische visie op de toekomst, zo kunnen kinderen 21e-eeuwse vaardigheden opdoen. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zelf keuzes te maken, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken. Ons activiteitenaanbod sluit aan op alle ontwikkelingsgebieden van kinderen. We betrekken kinderen bij de invulling van het aanbod door een kinderraad voor de bso in te richten en door de kindtevredenheid te meten.

Wij weten het zelf!

Kinderen weten zelf heel goed wat ze willen. Door hen te betrekken bij onze aanpak stimuleren we hun autonomie. Kinderparticipatie vergroot het zelfvertrouwen, de communicatievaardigheden en de betrokkenheid. In 2018 zijn er 23 bso-professionals aangesteld om de kinderparticipatie bij onze bso’s vorm te geven. Tijdens intervisies delen zij hun kennis en inzichten, waardoor de kwaliteit van de bso’s KION breed verbetert.

De eerste taak van de bso-professionals was het oprichten van een kinderraad bij de bso’s. Kinderen konden zich verkiesbaar stellen en voerden actief campagne om de belangen van de kinderen bij de bso te mogen behartigen. Na een officiële installatie stelden de kinderen samen een reglement op. De kinderraad komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan zaken die de kinderen bij de bso aangaan. Denk aan de keuze voor uitstapjes of nieuw aan te schaffen spelmaterialen, onderwerpen voor themaweken en regels voor de bso.

Dorianne en Lisa zijn beste vriendinnen en samen zitten ze in de kinderraad van bso Leuvensbroek. Ze willen best vertellen wat de kinderraad precies doet. Lisa wijst op het informatiebord en legt de vergaderstructuur uit: “Bij de vergaderingen is één iemand de voorzitter, een ander is de notulist en we werken met een agenda. Met elkaar bedenken we dingen die we kunnen doen”. Dorianne valt haar al snel bij: “Ik heb een ideeënbus bedacht! Iedereen krijgt tien minuten de tijd om ideeën te bedenken en doet die dan in de bus. Daaruit kiezen we dingen die we leuk vinden om te doen. Het moet natuurlijk wel kunnen en zo. We hebben bijvoorbeeld de ramen beschilderd!”

Uiting van respect

Bso professional Hennie Haarman lacht om het enthousiasme van de meiden. “Ze waren zelfs een beetje zenuwachtig voor dit interview. Nu zijn ze weer een ervaring rijker.” Over het effect van de kinderraad vertelt ze: ”Het heeft de betrokkenheid van de kinderen enorm vergroot. Uit de ideeënbus komen activiteiten die de kinderen willen doen tijdens de vakantie, zoals lasergamen. Als dat vervolgens op het programma staat, hoor je ze zeggen: ‘Dat heb ik bedacht!’. Daarmee wordt het hún programma en hebben ze meteen veel meer plezier. Ik zie kinderparticipatie als een uiting van respect voor de kinderen én het geeft ons (pedagogisch medewerkers) veel informatie over wat ze leuk vinden en graag willen doen.”

Hennie Haarman

Kindtevredenheid

We zijn in 2018 ook gestart met het meten van de kindtevredenheid bij bso’s. Ieder halfjaar krijgen de kinderen een objectieve vragenlijst bestaande uit tien vragen en beantwoorden deze met rode, gele en groene smileys. Zo brengen we in kaart wat er goed gaat en wat er beter kan. Bso professional Hennie Haarman begeleidt de metingen bij bso Leuvensbroek: “De eerste keer gaven de kinderen veel rode smileys. Ik heb het laten gebeuren. Als dit is wat zij vinden, dan neem ik dat serieus. Inmiddels hebben we de kindtevredenheid voor de derde keer gemeten en scoren we zeven groene smileys. Uit de meting kwam onder andere naar voren dat kinderen liever ander speelgoed wilden. Bij de aanschaf van nieuwe materialen hebben we de kinderraad laten meebeslissen.”

Van betekenis